Giá Bitcoin hôm nay

Giá Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Ripple XRP, Litecoin XRP, Bitcoin Cash BCH và các loại tiền điện tử hôm nay
Previous 10
Next 10
#CoinPriceChange (24H)Volume (24h)SupplyPrice Graph (7D)
1$ 9,515.854.20%$ 31.77 B18.39 M BTC
2$ 221.578.14%$ 12.02 B111.12 M ETH
3$ 1.000.11%$ 36.09 B9.05 B USDT
4$ 0.2001462.55%$ 1.49 B44.11 B XRP
5$ 239.514.31%$ 3.66 B18.42 M BCH
6$ 192.133.80%$ 1.43 B18.42 M BSV
7$ 44.803.59%$ 2.57 B64.84 M LTC
8$ 17.083.93%$ 288.46 M147.88 M BNB
9$ 2.654.75%$ 2.06 B937.78 M EOS
10$ 2.866.41%$ 90.63 M712.10 M XTZ

Trang 1 trên 2 1 2